CMD

این سایت درباره CMD است.

دستور type و call

ادامه مطلب...
۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۵۴ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mojtaba Kalami

دستور COPY CON

ادامه مطلب...
۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Mojtaba Kalami

دستور xcopy


ادامه مطلب...
۰۳ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۲۳ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Mojtaba Kalami

دستور های MD و MKdir

ادامه مطلب...
۰۳ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۱۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mojtaba Kalami

دستور CLS

ادامه مطلب...
۰۳ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mojtaba Kalami

دستود Dir

ادامه مطلب...
۰۳ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mojtaba Kalami

دستور CD

CD

ادامه مطلب...
۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۱۴ ۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mojtaba Kalami

تنظیمات CMD

ادامه مطلب...
۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۴۷ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Mojtaba Kalami