Dir یکی از دستورهای سیستم عمل داس و خط فرمان ویندوز است. نام این دستور مخفف directory است. با استفاده از این دستور می‌توان پرونده ها وپوشه های داخل یک درایو و دایرکتوری را مشاهده کرد.


پارامتر های DIR:

 • /A (از Attribute): فقط فایل‌هایی را نشان می‌دهد که خصیصهٔ مورد نظر را داشته باشند:
  • /AD : پوشه‌ها
  • /AR : فایل‌های فقط خواندنی
  • /AH : فایل‌های مخفی
  • /AA : فایل‌های آماده برای بایگانی
  • /AS : فایل‌های سیستمی
استفاده از /A به تنهایی در خط فرمان باعث می‌شود تا تمام خصائص درنظر گرفته‌شوند.
 • /B (از Bare): در هنگام فهرست‌کردن پوشه‌ها و پرونده‌ها از قالب‌بندی ساده شده استفاده می‌کند.
 • /C: در هنگام نمایش اندازهٔ پرونده‌ها از جداکنندهٔ هزارگان استفاده می‌کند.
 • /D: به جای نمایش فهرست، از قالب‌بندی جدول‌مانند استفاده می‌کند.
 • /L (از lowercase): نام فایل‌ها را با حروف کوچک نمایش می‌دهد.
 • /N (از New)
 • /O (از Order): مرتب سازی فهرست برپایه:
  • /ON: برحسب نام به صورت الفبایی؛
  • /OS: برحسب اندازه فایل از کوچک به بزرگ؛
  • /OE: برحسب پسوند به صورت الفبایی؛
  • /OD: برحسب تاریخ فایل، از قدیم به جدید؛
  • /OG: ابتدا پوشه‌ها.
 • /P (از Pauses یا Page): بعد از رسیدن به انتهای صفحه، از کاربر برای نمایش ادامهٔ جزئیات تایید می‌خواهد.
 • /Q: مالک فایل‌ها را نشان می‌دهد.
 • /S (از Subdirectory): تمام پرونده‌ها وپوشه‌های داخلی را نیز نشان می‌دهد.
 • /T (از Timefield): نمایش فایل‌ها را بر پایهٔ قالب‌بندی زمانی کنترل می‌کند؛ همچنین برای ترتیب‌دهی نیز استفاده می‌شود:
  • /TC (از Creation): تاریخ ساخت پرونده؛
  • /TA (از Access): تاریخ آخرین اجرای پرونده؛
 • /TW (از Written): تاریخ آخرین رونویسی در پرونده.
 • /W (از Wide): به جای نمایش فهرست‌وار، مثل /D عمل می‌کند اما بدون جدول.
 • /X: نام کوتاه‌شدهٔ فایل‌ها را نیز نمایش می‌دهد.
 • /4: سال‌ها را به‌جای دو عدد (مثلا ۹۰) به صورت کامل و با چهار عدد (۱۳۹۰) نشان می‌دهد.