Call & Type

 Call وType  دو دستور درباره نشان دادن فایل است.

اگر از Call استفاده کنیم فایل را با برنامه اجرایی ان باز میکند مثلا فایلی که فرمت ان Txt است با نوت پد اجرا میکند.

اگر از Type استفاده کنیم فایل را در محیط CMD نشان خواهد داد.